Zaburzenia organiczne

Zaburzenia organiczne spotyka się przeważnie w przewlekłych chorobach nerek. Tu należą: stwardnienie naczyń siatkówki (orierioscierosis retinae), wybroczyny na dnie oczu; zapalenie nerwu wzrokowego (neuritis optica) i, najcięższa zmiana zapalenie siatkówki białkomoczowe (retinitie albicminurica s. nephritica). Ani zapalenie nerwu wzrokowego, ani zapalenie białkomoczowe siatkówki nie zdarza się w niepowikłanej nerczycy. Zapalenie białko- moczowe siatkówki spostrzega się najczęściej w marskości nerek pierwotnej i wtórnej, rzadziej w nerce ciężarnych i najrzadziej w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych. Zmiana ta może być pierwszym objawem, który zwraca na siebie uwagę chorego i zmusza go szukać po- rady u okulistów. W przeciwieństwie do wybroczyn w siatkówce wywołujących nagły spadek bystrości wzroku, przeważnie w jednym oku, zapalenie białko- moczowe siatkówki wiedzie do postępującego osłabienia wzroku i bywa zwykle obustronne, może jednak przebiegać, przynajmniej przez pewien czas, bez większych zaburzeń wzroku. Toteż, by nie przeoczyć tej zmiany, trzeba badać dno oczu od czasu do czasu w każdym przypadku choroby nerek. W przewlekłych rozlanych chorobach nerek zapalenie białkomoczowe siatkówki nie rokuje przeważnie dłuższego życia, natomiast w ostrym rozlanym ich zapaleniu rokuje niekoniecznie źle, gdyż może ustąpić. Interesujące jest zagadnienie wywodu chorobowego zapalenia białkomoczowego siatkówki. Przez dłuższy czas przypisywano je zatruciu ustroju zatrzymanymi wytworami azotowej przemiany materii (Wiclal) lub nagromadzeniu się w krwi nadmiaru cholesterolu (Chaufjard), Omawiając te poglądy w toku własnych badań, wygłosiłem w 1923 zdanie następujące: być może, że pierwotną przyczynę zmian w siatkówce stanowią zatrzymane w ustroju wytwory przemiany azotowej, cholesterol zaś odkłada się dopiero w zmienionych już miejscach siatkówki nie okazujących pierwotnej oporności. Samą. nawet hiperchole- sterolemia może tu powstawać wskutek azotemii i przedstawiać odczyn na nią ustroju mający na celu zobojętnienie szkodliwych czynników, sprowadzających wśród innych zaburzeń też i retinitis albuminurica. [podobne: strunobet, luxmed poniatowa, supradent ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenia organiczne”

  1. Little Cobra says:

    Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

  2. Jeremi says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog włocławek[...]

  3. Mr. Wholesome says:

    Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

Powiązane tematy z artykułem: luxmed poniatowa strunobet supradent