Przewlekła rozlana nerczyca

W przewlekłej rozlanej nerczycy, według badań Eugeniusza Kodejsz1ci, ogólna ilość białka wynosi w osoczu średnio 3,9 gra, albumin – 0,47 gro, globulin – 3,47 gro. Globuliny zatem stanowią w nerczycy aż 89% ogólnej ilości białka osocza. Ilość w osoczu chorych na nerczycę białka i albumin jest, jak z tego wynika, mniejsza niż tzw. krytyczna granica obrzękowa, która wynosi dla białka w osoczu 5,5 gro, a dla albumin 2,5 gro. Znaczne obniżenie ciśnienia onkotycznego pociąga za sobą już w przypadkach prawidłowego ciśnienia tętniczego wzmożony prąd cieczy z naczyń włoskowatych do tkanek w części tętniczej układu włoskowatego przewyższający prąd z tkanek do naczyń włoskowatych w pętli żylnej. Wiedzie to do obrzęku tkankowego. Sposób wytwarzania się obrzęku jest zatem w nerczycy odmienny niż obrzęku przekrwiennego, w powstawaniu którego odgrywa rolę wzrost ciśnienia w części żylnej układu włoskowatego, zależny od utrudnienia odpływu krwi do serca. Wzmożone ciśnienie tętnicze przeciwdziała wsysaniu cieczy tkankowej do naczyń i może spowodować obrzęk nawet wtedy, gdy ciśnienie onkotyczne osocza jest prawidłowe. Sam spadek koloidowo-osmotycznego ciśnienia osocza nie zawsze wiedzie do obrzęków: zmniejszenie ilości białka w osoczu i odwrócenie stosunku albumin do globulin zdarza się także w okresie bezobrzękowym nerczycy, a z drugiej strony obrzęki nerczycowe spostrzega się czasami pomimo prawidłowej ilości białka w osoczu. Słowem, między stanem białka w osoczu a obrzękami nie ma stałej równoległości. Przemawia to za tym, że prócz obniżenia ciśnienia osmotycznego osocza niezbędny jest do powstawania obrzęków jeszcze współudział innych czynników. Takiego czynnika w obrzękach nerczycowych dopatrują się niektórzy w zwiększeniu przepuszczalności ścian naczyniowych wskutek ich dziurkowatości. Przyczyny tej zmiany w budowie ścian naczyń dotychczas nie wyjaśniono. Jedni sądzą, że ten sam czynnik, który uszkadza nerki, działa także na naczynia, inni przypisuj ą zmiany w naczyniach jadom wytwarzającym się w nerkach chorobowo zmienionych, tzw. nefrotoksynom. [patrz też: balsam szostakowskiego do picia, kość łódkowata, naprężacz powięzi szerokiej ]

Tags: , ,

No Responses to “Przewlekła rozlana nerczyca”

 1. Lilia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do katowice restauracja[...]

 2. Osprey says:

  Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

 3. Maciej says:

  [..] Cytowany fragment: Odszkodowanie zdrowotne[...]

 4. Jeremi says:

  z wyrostkiem nie ma żartów

 5. Adrianna says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: okulista lublin[...]

 6. Natalia says:

  Najlepiej to robic badania kontrolne

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego do picia kość łódkowata naprężacz powięzi szerokiej