Posts Tagged ‘luxmed poniatowa’

Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 5

Sunday, September 1st, 2019

Czułość cyfrowego testu PCR umożliwiła wykrycie zmutowanej frakcji allelu 0,1% lub więcej (jedna zmutowana cząsteczka na tle 1000 cząsteczek typu dzikiego). (17) Wykryto krążące DNA guza w 18 z 19 kobiet i w 80 z 97 próbek osocza (82%) analizowano. Jako wysokowydajna alternatywa do cyfrowego testu PCR, pozostałe 44 próbki osocza od pozostałych 11 pacjentów analizowano przy użyciu sekwencjonowania głębokiego oznaczonego amplikonu. 22 Czułość oznaczonego głębokiego sekwencjonowania za pomocą amplikonu umożliwiła wykrycie zmutowanej allelu frakcja 0,14% lub więcej z marginesem zaufania 0,95.22 Stosując to podejście, zidentyfikowano krążący DNA nowotworowy u wszystkich 11 pacjentów i w 35 z 44 próbek osocza (80%) poddanych analizie. …read more