Próba kreatyninowa Rehberga

Próba Rehberga jest próbą, która pozwala określić osobno zdolność przesączania w kłębkach i wsysania zwrotnego w cewkach moczowych. Próba opiera się na tym, że kreatyninę wydalają wyłącznie kłębki nerkowe oraz że w cewkach nie wsysa się ona wcale. Wykonanie : Badany oddaje mocz z rana na czczo (w razie potrzeba przez cewnik), po czym spożywa śniadanie zawierające 300 ml płynu i 3,0-5,0 kreatyniny rozpuszczonej w 200 ml dodatkowego płynu i zbiera mocz przez pewien ściśle określony czas, np. 50-60-70 mi- nut; po tym czasie badany ponownie oddaje mocz. W połowie doświadczalnego okresu pobiera się krew z żyły. Kreatyninę (Kr) oznacza się ilościowo w moczu i w krwi, nadto oznacza się ilość moczu, wydzielonego na minutę (U). Wielkość przesączania w kłębkach, tzn. ilość moczu kłębkowego na 1 minutę, tzw. przesączalność minutową (F), oblicza się według wzoru: F=CkrU. U ludzi zdrowych przesączalność minutowa wynosi 113-186 ml, wsysanie zaś zwrotne 97-99%. W niewydolności nerek obniża się przede wszystkim przesączalność kłębkowa, mniej – wsysanie zwrotne. Popper, Mandel i Mayer opracowali metodę umożliwiającą bardzo dokładne oznaczanie ilościowe kreatyniny, pomimo niewielkiej jej ilości w krwi, i dowiedli, że poziom kreatininy w krwi jest stały, nie zmieniający się po spożywaniu pokarmów ani po lekach. Dało to możność uproszczenia i udoskonalenia metody Rehberga, Polega ono na tym, że oznacza się poziom kreatyniny w surowicy krwi oraz w dobowej ilości moczu. Otrzymane wyniki po przeliczeniu ilości kreatyniny w dobowym moczu na ilość moczu, wydzielonego w ciągu minuty, podstawia się do wyżej podanego wzoru Rehberga. W ten sposób oznacza się ilość moczu kłębkowego na minutę. W warunkach prawidłowych przy oznaczaniu zmienioną metodą Rehberga wynosi ona 80–180 ml, średnio 100 ml. Metoda Rehberga, zwana metodą egzogeniczną, daj e wyniki wyższe, ponieważ część podanej w śniadaniu kreatyniny wydziela się czynnie w cewkach nerkowych, natomiast w metodzie Poppera, Mandla i May- era, zwanej metodą endogeniczną, wyniki są niższe, zależnie od częściowego wsysania zwrotnego kreatyniny w cewkach moczowych. W warunkach prawidłowych metoda endogeniczna daje ścisłe wyniki, natomiast w chorobach nerek oraz w przypadkach nadmiernego moczenia wyniki są zbyt niskie. Sprawność nerek określi się tym dokładniej, im więcej prób wykona się. Jeżeli tego zrobić nie można, to należy dążyć przynajmniej do przeprowadzenia prób Volharda i oznaczenia poziomu w krwi mocznika, indoksylu oraz wskaźnika- próby ksantoproteinowej. W chorobach chirurgicznych nerek niezbędne jest badanie za pomocą chromocystoskopii. [hasła pokrewne: skrzep po wyrwaniu zęba, medicover strumykowa, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba kreatyninowa Rehberga”

  1. Karol says:

    Kurcze miesni to cukier w diecie

  2. Scrapper says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fotele obrotowe biurowe[...]

  3. 57 Pixels says:

    Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

Powiązane tematy z artykułem: agklinik medicover strumykowa skrzep po wyrwaniu zęba