NERWICE ZOLADKA (GASTRONEUROSES) Okreslenie i pzyczyny

NERWICE ŻOŁĄDKA (GASTRONEUROSES) Określenie i pzyczyny. W przebiegu organicznych chorób żołądka spostrzega się często wśród innych objawów zaburzenia jego czynności, które nieraz są tak znaczne, że górują nad obrazem klinicznym, chociaż nie stanowią zasadniczej cechy choroby. Prócz chorób organicznych żołądka zaburzenia jego czynności spostrzegą się często także w chorobach innych części narządu trawienia, zwłaszcza w zapaleniu wyrostka robaczkowego, w nawykowym zaparciu stolca, chorobach pęcherzyka żółciowego i wątroby, szczególnie w kamicy żółciowej, w chorobie glistnej, w chorobach innych narządów (choroby kobiece, kamica nerkowa, wiąd rdzenia, choroby gruczołów dokrewnych i in. ), na tle nieprawidłowości życia płciowego (nadużycia płciowe, zwłaszcza stale uprawiany samogwałt oraz spółkowania przerywane). We wszystkich tych przypadkach zaburzenia czynnościowe żołądka nie stanowiące istotnej cechy choroby powstają na drodze odruchowej, przy tym łatwiej, im pobudliwszy jest układ nerwowy. Działając z dużą siłą wymienione czynniki mogą wywoływać zaburzenia czynnościowe żołądka nawet u osób bez podłoża neuropatycznego. Wyraźne usposobienie do zaburzeń czynnościowych żołądka okazują zwłaszcza osoby obudowie astenicznej, szczególnie wrodzonej, bowiem ich zdolność przystosowywania się do warunków zewnętrznych jest obniżona. Te same czynniki mogą wywoływać zaburzenia czynnościowe u osoby, dotkniętej chorobą organiczną żołądka. Niektóre z tych chorób nawet same usposabiają do zaburzeń czynnościowych żołądka. I tak np. zwiotczenie żołądka, zależne od obniżenia napięcia jego ściany, dołącza się często do jego opadnięcia. Nerwicami żołądka są tylko te choroby, których zasadniczą cechą patogenetyczną jest to, że zaburzenia czynnościowe żołądka są pierwotne, zatem niezależne od stanu anatomicznego żołądka i innych narządów. [patrz też: ruptura, infusion, rupturaia katowice ]

Tags: , ,

No Responses to “NERWICE ZOLADKA (GASTRONEUROSES) Okreslenie i pzyczyny”

  1. Kill Switch says:

    najgorsze są skurcze jelit

  2. Manimal says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zdjęcie zębów[...]

  3. Albert says:

    Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

Powiązane tematy z artykułem: infusion ruptura strunobet