HLA-B * 13: 01 i zespół nadwrażliwości typu Dapsone AD 6

Oba zestawy kontroli zostały losowo wybrane z próbek do wykrywania i replikacji. Spośród 361 próbek udało się z powodzeniem sekwencjonować 354 HLA-B (98,1%), a 359 pomyślnie zsekwencjonować HLA-C (99,4%), z pokryciem co najmniej 10 odczytów na ekson na próbkę. Chociaż próbki z jednej kontrolnej nie można było zsekwencjonować, zgodność między imputowanymi i określonymi sekwencjonowaniem genotypów allelu HLA-B * 13: 01 w 116 próbkach z analizy wykrywania wynosiła 99%; istniała tylko jedna rozbieżność, w której stwierdzono, że pacjent będący pacjentem nosił jedną kopię tego allelu przez imputację, ale nie stwierdzono, aby nosił ten allel podczas sekwencjonowania. W przypadku HLA-C * 03: 04 zgodność wynosiła 99%, z jedną rozbieżnością, w której przypadek pacjenta okazał się heterozygotycznym nośnikiem przez imputację, ale homozygotyczny nośnik przez sekwencjonowanie. Nasza analiza sekwencjonowania potwierdziła wysoką dokładność impedancji HLA, w szczególności dla alleli HLA-B i HLA-C (dodatkowe dane zgodności przedstawiono w Tabeli
Tabela 3. Tabela 3. Częstość alleli i genotypów HLA-B * 13: 01 i wartości P dla równowagi Hardy ego-Weinberga w przypadku pacjentów, kontroli i osób zdrowych. Analiza replikacyjna obejmująca 37 pacjentów z przypadkami i 201 osób z grupy kontrolnej wykazała znaczący związek genomewidu HLA-B * 13: 01 z zespołem nadwrażliwości dapsonowej (iloraz szans, 23,54; P = 4,74 × 10-10) i HLA-C * 03: 04 (iloraz szans, 5,90; P = 9,15 × 10-7). Zaobserwowaliśmy również, że kontrolowanie HLA-B * 13: 01 całkowicie eliminowało efekt HLA-C * 03: 04 (poprawiona P = 0,46), ale nie odwrotnie (skorygowana P = 4,74 x 10-7). Połączona analiza próbek odkrycia i replikacji dała bardzo silne powiązanie HLA-B * 13: 01 z zespołem nadwrażliwości dapsonowej (iloraz szans, 20,53; P = 6,84 × 10-25), bez dowodów genetycznej niejednorodności pomiędzy próbki odkrycia i replikacji (P = 0,74 w teście Cochrana na Q, I2 = 0) (tabela 2). Ciężkie odchylenie częstotliwości genotypu HLA-B * 13: 01 od równowagi Hardy ego-Weinberga zaobserwowano w próbkach od pacjentów przypadku (P = 2,69 × 10-7) (Tabela 3).
Odkrycia w połączonej próbie 76 pacjentów z przypadkami i 1034 kontrole były zgodne z wynikami w próbie odkrycia. Warianty w pozycjach aminokwasowych 94, 95 i 145 (których haplotyp Ile94-Ile95-Leu145 definiuje allel HLA-B * 13: 01) były istotnie związane z zespołem nadwrażliwości dapsonowej, ale te asocjacje były znacznie słabsze niż w HLA. -B * 13: 01 (P = 5,35 × 10-15, P = 7,11 × 10-15, i P = 2,43 × 10-19, odpowiednio, przez test zbiorczy) (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Kontrolowanie HLA-B * 13: 01 wyeliminowało asocjację trzech wariantów aminokwasów (tabele S1 i S4 w dodatkowym dodatku), ale nie odwrotnie
[przypisy: oftalmika bydgoszcz, skrzep po wyrwaniu zęba, balsam szostakowskiego do picia ]

Tags: , ,

No Responses to “HLA-B * 13: 01 i zespół nadwrażliwości typu Dapsone AD 6”

 1. Lord Pistachio says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

 2. Vagabond Warrior says:

  [..] Cytowany fragment: kosmetyki do solarium[...]

 3. Mr. Thanksgiving says:

  mleko nie dostarcza wapnia

 4. Antonina says:

  [..] Cytowany fragment: trener personalny[...]

 5. Jagna says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego do picia oftalmika bydgoszcz skrzep po wyrwaniu zęba