Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 8

Szczegóły dotyczące leczenia endokrynologicznego lub cytotoksycznego są wskazane przez kolorowe cieniowanie. Pomarańczowa linia przerywana wskazuje próg 5 CTC na 7,5 ml pełnej krwi. Zielona linia przerywana wskazuje próg CA 15-3 wynoszący 32,4 U na mililitr. ND oznacza niewykryte, chorobę postępującą PD, odpowiedź częściową PR i chorobę stabilną SD. Panel E pokazuje wyniki modelu regresji Coxa, który zidentyfikował odwrotną zależność między kwantyliami (ilościowo) ctDNA (wskazanymi w kopiach na mililitr osocza) i całkowitym przeżyciem, przy wzrastających poziomach znacząco związanych ze słabym całkowitym przeżyciem (p <0,001). ). Po 200, 400 i 600 dniach łącznie 23, 8 i 3 pacjentów było zagrożonych. Panel F pokazuje, że zwiększenie poziomów ctDNA (kopii na mililitr), jak wskazano na dolnej osi x, i zwiększenie liczby CTC (na 7,5 ml krwi pełnej), jak wskazano na górnej osi x, były związane ze zwiększonym logiem e względne zagrożenie. Poziom dyskryminacji prognostycznej poziomu DNA w krążeniu był największy w przypadku poziomów do 2000 kopii na mililitr. Pacjenci z poziomami powyżej 2000 kopii na mililitr byli uważani za mających najgorsze rokowanie. Siła prognostyczna CTC wzrosła w zależności od liczby komórek. Linie przerywane przedstawiają 95% przedziały ufności. Porównaliśmy wydajność krążących biomarkerów z wynikami CT u 20 pacjentów z mierzalną chorobą (zgodnie z definicją RECIST21) i dla których dane biomarkerów krążących były dostępne w 3 lub więcej punktach czasowych w okresie ponad 100 dni obserwacji. (Rys. Krążące nowotworowe DNA zostało wykryte i wykazało seryjne zmiany u 19 z 20 kobiet (95%) z fluktuacjami w DNA nowotworu krążącego na ogół korelującymi z reakcjami na leczenie obserwowanymi podczas obrazowania (Figura 4A i Fig. Podobne obserwacje odnotowano u kobiet z 5 lub więcej krążącymi komórkami nowotworowymi na 7,5 ml krwi (10 z 20 pacjentów [50%]), w których liczba zmian w liczbie krążących komórek nowotworowych była ewidentna i odpowiadała odpowiedziom stwierdzonym na CT (Figura 4A) . Jednak w pozostałych 10 kobietach z maksymalną liczbą krążących komórek nowotworowych mniejszą niż 5 komórek na 7,5 ml krwi liczba krążących komórek nowotworowych była nieinformatywna (ryc. 4B i 4C oraz ryc. S5 w dodatku uzupełniającym).
Podobnie do ustaleń dotyczących krążących komórek nowotworowych stwierdzono, że kobiety z wysokimi poziomami CA 15-3 miały fluktuacje odpowiadające reakcjom na obrazowanie, ale z mniejszym zakresem dynamicznym (Figury 4A i 4B oraz Fig. U pacjentów z poziomem CA 15-3 wynoszącym 50 U lub mniej na mililitr (8 z 19 pacjentów [42%]) nie zaobserwowano powtarzających się seryjnych zmian poziomów CA 15-3 (Figura 4C i Fig.
[hasła pokrewne: luxmed poniatowa, medicover strumykowa, agklinik ]

Tags: , ,

No Responses to “Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 8”

  1. Bugger says:

    Medycyna sryna…

  2. Adrian says:

    [..] Odniesienie w tekscie do dieta kopenhaska[...]

  3. Little Cobra says:

    wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

Powiązane tematy z artykułem: agklinik luxmed poniatowa medicover strumykowa