Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 6

Panel D pokazuje poziomy ctDNA w osoczu dla czwartego pacjenta, z punktowymi mutacjami w PIK3CA i TP53 oznaczonymi ilościowo za pomocą sekwencjonowania z głębokim tagiem-amplikonem. Mutację TP53 zidentyfikowano tylko w osoczu, a poziomy pozostały podwyższone po chemioterapii paklitakselem pomimo spadku poziomu mutacji PIK3CA w obecności stabilnej choroby. ND oznacza nie wykryto. Poziomy osoczowe mutacji lub wariantów strukturalnych zidentyfikowanych w tkance nowotworowej tego samego pacjenta (ryc. S1C w dodatkowym dodatku) wykazały podobny dynamiczny wzór (rysunek 2A i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Potwierdziło to użyteczność i porównywalność obu podejść. U kobiet z nowotworami, w których genomowe umiejscowienie wariantów strukturalnych nakładało się na zamplifikowane locus, takie zmiany wykryto w osoczu w wyższych stężeniach, co potwierdza, że test krążącego DNA nowotworu jest ilościowy (Figura 2A i Fig. S1B i Tabela
Gdy zidentyfikowano wiele mutacji w próbkach tkanek nowotworowych (ryc. S1C w dodatkowym dodatku), generalnie wykazywały one podobne dynamiczne wzory w osoczu (Figura 2B i Tabela Jednak w niektórych przypadkach zaobserwowaliśmy również dowody na heterogeniczność klonalną, zgodnie z którą pewne mutacje zdominowały plazmę (rysunek 2C i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Oznaczone przez amplikon sekwencjonowanie również zidentyfikowało mutacje w osoczu, które nie zostały wykryte w archiwalnym guzie DNA (ryc. S1C w dodatkowym dodatku) .22 W tych przypadkach pierwotna tkanka archiwalna została zebrana ponad 10 lat wcześniej, a niezgodność może odzwierciedlać ewolucję guza. 30,31 Mutacje te wykazywały rozbieżne wzorce w przebiegu postępu choroby i leczenia (figura 2D i tabela S4 w dodatkowym dodatku) w porównaniu z mutacjami zidentyfikowanymi w nowotworze, sugerując, że pochodzą one od różne subklony.
Czułość krążącego DNA guza, CA 15-3 i krążące komórki nowotworowe
Figura 3. Figura 3. Porównanie krążących DNA nowotworowych, CA 15-3 i krążących komórek nowotworowych jako biomarkerów opartych na krwi. Panel A pokazuje porównania poziomów CA 15-3 (U na mililitr osocza) i poziomy DNA w krążeniu (ctDNA) (powielone kopie na mililitr osocza) w maksymalnej wartości analizowanej dla poszczególnych pacjentów i we wszystkich próbkach analizowanych dla wszystkich pacjentów. Zielona pozioma linia przerywana wskazuje próg CA 15-3 równy 32,4 U na mililitr. Współczynnik korelacji Spearmana (r) między poziomami CA 15-3 a poziomami ctDNA we wszystkich punktach czasowych wynosił 0,36 (p <0,001). Panel B pokazuje porównania liczby krążących komórek nowotworowych (CTC) (na 7,5 ml pełnej krwi) i liczby ctDNA (kopii amplifikowanych na 3,75 ml osocza) w maksymalnej wartości analizowanej dla poszczególnych pacjentów i we wszystkich analizowanych próbkach dla wszystkich pacjentów [hasła pokrewne: supradent, szajba wrocław, agklinik ]

Tags: , ,

No Responses to “Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 6”

 1. Mr. Spy says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dietetyk konin[...]

 2. The Dude says:

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 3. Jadwiga says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: protetyka[...]

 4. K-9 says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

Powiązane tematy z artykułem: agklinik supradent szajba wrocław