Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 4

Predyktory zostały zamodelowane jako współzmienne zależne od czasu, które wykorzystują splajny do uwzględnienia nieliniowych zależności. Przy pierwszej wizycie opracowano szacunkowe krzywe przeżycia dla różnych wartości współzmiennych. Wartości współczynników P Walda zostały podane dla każdego modelu, a obliczenia względnego zagrożenia zostały obliczone dla każdej współzmiennej, pokazując liniowy predykator względem średniej wartości współzmiennej (szczegóły patrz Dodatek dodatkowy). Wyniki
Identyfikacja Somatycznych zmian genomowych
Rysunek 1. Rycina 1. Rejestracja pacjentów i pobranie próbek klinicznych. U 30 kobiet, u których wykryto mutacje somatyczne, warianty strukturalne (SV) lub oba, zmiany genetyczne zostały określone za pomocą ukierunkowanego głębokiego sekwencjonowania lub sekwencjonowania parami całego genomu próbek tkanek nowotworowych i dopasowanych próbek zdrowej tkanki. CA 15-3 oznacza antygen nowotworowy 15-3.
Szczegóły kliniczne, wyniki obrazowania TK i seryjne próbki krwi pełnej pobierano prospektywnie od 52 kobiet poddanych terapii z powodu raka piersi z przerzutami (Figura oraz Tabela DNA wyekstrahowane z próbek tkanki archiwalnej zostało przeanalizowane w celu identyfikacji somatycznych zmian genomowych za pomocą dwóch podejść. Najpierw wykorzystaliśmy ukierunkowane głębokie sekwencjonowanie do badania mutacji punktowych w PIK3CA i TP53, 28, które zidentyfikowaliśmy u 25 z 52 pacjentów (Tabela Po drugie, wykorzystaliśmy sekwencjonowanie całych genomów próbek tkanek nowotworowych i dopasowane próbki zdrowych tkanek u 9 z 52 pacjentów. Zidentyfikowano somatyczne warianty strukturalne29 u 8 pacjentów (tabela S3 w dodatkowym dodatku), w tym u 5, u których wcześniej nie zidentyfikowano żadnych mutacji w PIK3CA lub TP53, co doprowadziło do całkowitej liczby pacjentów ze zidentyfikowanymi zmianami w genomie u 30 z 52 kobiet (ryc. 1, i Rys. U 3 pacjentów zidentyfikowano zarówno mutacje, jak i warianty strukturalne, co umożliwiło porównanie i przeciwdziałanie zastosowaniu mutacji punktowych13 i wariantów strukturalnych14,15 do seryjnego monitorowania DNA nowotworu krążącego. Dla pacjenta wykorzystaliśmy sekwencjonowanie całych genomów w celu identyfikacji wielu mutacji somatycznych, co umożliwiło nam monitorowanie wielu mutacji równolegle w DNA nowotworu krążącego (Tabela
Kwantyfikacja krążącego DNA guza w osoczu
U 30 kobiet z mutacjami somatycznymi lub wariantami strukturalnymi, krążące DNA nowotworu oznaczono ilościowo w sumie 141 seryjnych próbek osocza za pomocą albo cyfrowego testu PCR albo znakowanego głębokiego sekwencjonowania amplikonu.
Test cyfrowy PCR przeprowadzono w 97 próbkach osocza od 19 z 30 pacjentów, aby śledzić zarówno mutacje somatyczne, jak i warianty strukturalne
[hasła pokrewne: oftalmika bydgoszcz, klinika okulistyczna katowice ceglana, balsam szostakowskiego do picia ]

Tags: , ,

No Responses to “Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 4”

 1. Dominik says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odchudzanie szczecin[...]

 2. Henryk says:

  Moja babcia ma zaćmę

 3. Hanna says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: czekolada dla diabetyków[...]

 4. Alpha says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego do picia klinika okulistyczna katowice ceglana oftalmika bydgoszcz