Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 2

Chociaż istnieje wiele metod wykrywania krążących komórek nowotworowych w otoczeniu badawczym, 5-7 system CellSearch jest jedynym testem zatwierdzonym przez Food and Drug Administration. System ma czułość około 65% na wykrywanie krążących komórek nowotworowych (. na 7,5 ml krwi) u pacjentów z przerzutowym rakiem sutka.8,9 Podwyższony poziom krążących komórek nowotworowych (określony jako .5 komórek na 7,5 ml krwi) były związane z gorszym rokowaniem.8,10 Krążące fragmenty DNA przenoszące specyficzne dla nowotworu zmiany sekwencji (krążące DNA nowotworu) znajdują się w pozbawionej komórek frakcji krwi, reprezentując zmienną i ogólnie małą frakcję całkowitego krążącego DNA .1,1,12 Postępy w technologii sekwencjonowania umożliwiły szybką identyfikację zmian somatycznych genomowych w poszczególnych nowotworach i można je wykorzystać do zaprojektowania spersonalizowanych testów do monitorowania DNA nowotworu krążącego. Badania wykazały możliwość zastosowania krążącego DNA nowotworu do monitorowania dynamiki guza u ograniczonej liczby pacjentów z różnymi litymi nowotworami, ale zanalizowano kilka przypadków raka piersi.13-20 W tym miejscu zapewniamy bezpośrednie porównanie między DNA nowotworu krążącego a inne krążące biomarkery (CA 15-3 i krążące komórki nowotworowe) i obrazowanie medyczne, obecny standard opieki, do nieinwazyjnego monitorowania przerzutowego raka piersi.
Metody
Pacjenci i pobieranie próbek
Przeprowadziliśmy prospektywne, jednoośrodkowe badanie w celu porównania czułości pomiaru krążącego DNA nowotworu, CA 15-3 i krążących komórek nowotworowych w celu monitorowania obciążenia nowotworem u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na). Badanie zostało zatwierdzone przez lokalny komitet ds. Etyki badań instytucjonalnych.
Pacjenci kwalifikowani to kobiety z przerzutowym rakiem piersi poddawane obecnie aktywnemu leczeniu. Łącznie 52 kobiety zostały zrekrutowane, a 30 miało zmiany genetyczne odpowiednie do monitorowania. Wszystkie kobiety wyraziły pisemną świadomą zgodę. Próbki krwi seryjnej (po 30 ml) zbierano od kwietnia 2010 r. Do kwietnia 2012 r. W odstępach co najmniej 3 tygodni. Wykonano tomografię komputerową (CT) i dokonano przeglądu w sposób zaślepiony w celu udokumentowania odpowiedzi na leczenie zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST), wersja 1.1.21 Wszystkie odczynniki i sprzęt użyte w badaniu zostały zakupione.
Identyfikacja Somatycznych zmian genomowych
Przeprowadzono sekwencjonowanie DNA z próbek raka piersi i dopasowanych próbek zdrowych tkanek, z zastosowaniem jednej lub obu z dwóch metod: znakowanego amplifikowanego sekwencjonowania amplikonu22 dla PIK3CA (kodującego fosfatydyloinozytol-4,5-bisfosforan 3-kinazę, katalityczną podjednostkę białko alfa) i TP53 (kodujące białko nowotworowe p53) lub sekwencjonowanie całego genomu parzystości (patrz Dodatek dodatkowy)
[podobne: strunobet, słomkowy kapelusz krzyżówka, medicover łódź piłsudskiego ]

Tags: , ,

No Responses to “Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 2”

 1. Snow Hound says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu usg tarczycy Warszawa[...]

 2. Stefan says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 3. Oskar says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog bielsko biała cennik[...]

 4. Yellow Menace says:

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

 5. Disco Potato says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usługi pogrzebowe[...]

 6. Jowita says:

  Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

Powiązane tematy z artykułem: medicover łódź piłsudskiego strunobet słomkowy kapelusz krzyżówka