Zródlem pomylki moze byc rozszerzenie dolnej nadprzeponowej czesci przelyku oraz zwiotczenie przepony (relaxatio diaphmgrnatis) powstajace wskutek uszkodzenia aparatu nerwowego przepony

Źródłem pomyłki może być rozszerzenie dolnej nadprzeponowej części przełyku oraz zwiotczenie przepony (relaxatio diaphmgrnatis) powstające wskutek uszkodzenia aparatu nerwowego przepony. W tych warunkach ciśnienie śródbrzuszne rozszerzając przeponę i unosząc ją ku górze, wpuklają razem ze znajdującymi się poniżej jej narządami (żołądek, jelita) do klatki piersiowej. Od tej sprawy przepuklinę żołądkowo- przeponową można odróżnić na tej podstawie, że w przypadkach zwiotczenia przepony można ponad wypuklonym żołądkiem stwierdzić rąbek przepony, wprawdzie ścieńczały, wymagający wskutek tego dla swego wykrycia bardzo dokładnego badania. Objawy kliniczne uwięźnięcia przepukliny są takie same jak samorodnej odmy płucnej z tą różnicą, że uwięźnięcie wywołuje uporczywe wymioty. Rokowanie w przypadkach przepukliny żołądkowo-przeponowej jest dobre przy zachowaniu regularnego trybu życia i żywienia się, natomiast niepomyślne w r azie uwięźnięcia przepukliny. Leczenie. Niepowikłana przepuklina żołądkowo-przeponowa wymaga tylko unikania wysiłków fizycznych i przestrzegania higieny żywienia się oraz higienicznego trybu życia. Uwięźnięcie przepukliny leczy się operacyjnie, niestety, bardzo często bez dodatniego skutku. [hasła pokrewne: słomkowy kapelusz krzyżówka, naprężacz powięzi szerokiej, supradent ]

Tags: , ,

No Responses to “Zródlem pomylki moze byc rozszerzenie dolnej nadprzeponowej czesci przelyku oraz zwiotczenie przepony (relaxatio diaphmgrnatis) powstajace wskutek uszkodzenia aparatu nerwowego przepony”

  1. Grzegorz says:

    jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

  2. Damian says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: prywatny ośrodek leczenia uzależnień[...]

  3. Malwina says:

    z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

Powiązane tematy z artykułem: naprężacz powięzi szerokiej supradent słomkowy kapelusz krzyżówka