zespół nadwrażliwości typu Dapsone AD 5

Kolor czerwony oznacza wartość r2 równą 0,8 lub więcej, kolor pomarańczowy od 0,5 do mniej niż 0,8, kolor żółty od 0,2 do mniej niż 0,5, kolor szary mniejszy niż 0,2 i kolor biały 0. Panel B pokazuje wykres powiązania regionalnego po przeprowadzeniu analizy warunkowej w celu kontroli dla skojarzenia w HLA-B * 13: 01. Tabela 2. Tabela 2. Ilości szans dla HLA-B * 13: 01 i HLA-C * 03: 04 w próbkach wykrywania, replikacji i kombinacji. Z imputowanych SNP tylko rs2844586 wykazał silniejsze asocjacje (iloraz szans, 14,77; P = 2,50 × 10-15) niż rs2844573, ale dwa SNPs były skorelowane (D = 0,764, r2 = 0,26). Znacznie silniejsze asocjacje wykryto w HLA-B * 13: 01 (iloraz szans, 21,67; P = 2,04 × 10-16) i HLA-C * 03: 04 (iloraz szans, 13,43; P = 1,84 × 10-14) ( Rysunek 1A i tabela 2). Te dwa allele HLA znajdowały się w nierównowadze sprzężeń (D = 0,93, r2 = 0,74). Kontrolowanie HLA-B * 13: 01 eliminowało efekt HLA-C * 03: 04 (poprawiona P = 0,76), ale kontrolowanie HLA-C * 03: 04 nie wyeliminowało w pełni efektu HLA-B * 13: 01 (skorygowany P = 5,16 x 10-5, skorygowany iloraz szans, 17,92). Dwucyfrowy klasyczny allel HLA-B * 13 również wykazał związek, ale był znacznie słabszy niż skojarzenie HLA-B * 13: 01 (tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Spośród 497 testów skojarzeń we wszystkich 309 wariantach aminokwasów, 18 wykazało związek (P <1 × 10-4 dla wszystkich porównań), z najsilniejszym związkiem w wariancie kodującym resztę leucyny w pozycji 145 (Leu145) HLA-B * 13: 01 (iloraz szans, 8,41; P = 5,11 × 10-13), ale wszystkie te powiązania były słabsze niż skojarzenie w HLA-B * 13: 01 (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Dostosowanie do HLA-B * 13: 01 wyeliminowało rozległe asocjacje obserwowane w całym regionie MHC, w tym silne asocjacje przy rs2844573, rs2844586 i Leu145 (Figura 1B). Podsumowując, wyniki te wskazują, że HLA-B * 13: 01 jest podstawowym wariantem ryzyka dla zespołu nadwrażliwości dapsonowej w regionie MHC.
Analiza replikacji
Żaden z 24 SNP innych niż MHC wybranych do analizy replikacji wykazał znaczące połączenie z całym genomem z zespołem nadwrażliwości dapsonowej, gdy próbki odkrycia i replikacji analizowano razem, chociaż zaobserwowano spójne powiązanie przy 3 SNP (rs991773, rs2280899 i rs13187034). o nominalnej istotności (P <0,05), gdy analizowano samą próbkę replikacji (tabela S2 w dodatku uzupełniającym).
Aby bezpośrednio przetestować związek między HLA-B * 13: 01 a zespołem nadwrażliwości dapsonowej, a także ocenić dokładność imputacji HLA, określiliśmy allele HLA-B i HLA-C u 39 pacjentów i 78 osób z grupy kontrolnej. włączono do analizy odkrycia i dodatkowych 38 pacjentów i 206 próbek kontrolnych, stosując sekwencjonowanie Roche 454 GS FLX
[więcej w: słomkowy kapelusz krzyżówka, balsam szostakowskiego do picia, ruptura ]

Tags: , ,

No Responses to “zespół nadwrażliwości typu Dapsone AD 5”

 1. Voluntary says:

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 2. Adrianna says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szkolenia pierwszej pomocy[...]

 3. Wojciech says:

  moje wyniki: tsh 4,400

 4. Manimal says:

  [..] Odniesienie w tekscie do obdukcja[...]

 5. Pluto says:

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego do picia ruptura słomkowy kapelusz krzyżówka