Zasób zasad we krwi

Już dawno stwierdzono. że zasób zasad w krwi bywa bardzo często w niewydolności nerek obniżony, zależnie od gromadzenia się w ustroju składników kwaśnych, wydalanych w stanach prawidłowych przez nerki, a także związków kwaśnych, powstających w ustroju wskutek wzmożonego czy też spaczonego rozpadu białka. Po- twierdził to Becher. Dowiódł on, że w niewydolności nerek wzrasta w krwi ilość aromatycznych aminokwasów, wyższych pochodnych rozpadu białka, przede wszystkim fenolu krezolu i aromatycznych oksykwasów. Obniżeniu zasobu zasad w krwi sprzyja nadto upośledzenie wytwarzania przez nerki amoniaku wskutek czego ustrój zaczyna dla zobojętnienia kwasów wydzielać z moczem zasady stałe. Na tych spostrzeżeniach klinicznych, potwierdzających zdobycze doświadczalne (Witold Orłowski w r. 1901), opiera, się badanie sprawności nerek przy pomocy oznaczania zasobu zasad w krwi. Obniżenie jego poziomu w chorobach nerek, nie powikłanych chorobami płuc, jest miernikiem zakwaszenia ustroju, składniki bowiem kwaśne, gromadzące się w krwi chorych, dotkniętych niewydolnością nerek, są nielotne. Kwasica u chorych nerkowych idzie zwykle w parze z wzrastaniem azotu niebiałkowego w krwi (Franciszek Łukaszczyk), nieraz jednak poprzedza azocicę. Toteż gdy bada się dokładnie sprawność wydzielniczą nerek, nie należy pomijać oznaczenia poziomu zasobu zasad w krwi. Wyraża się go objętością odsetkową dwutlenku węgla, związanego w 100 ml krwi pod ciśnieniem częściowym, równym ciśnieniu w pęcherzykach płucnych. Zasób zasad osoczu prawidłowej krwi wynosi (Jan Roguski) średnio 60,5% objętości CO2 (najczęstsze poziomy 55-65%). Obniżenie jego poniżej 40% objętości C02 rokuje w przewlekłej chorobie nerek niepomyślnie, świadcząc o ciężkiej niewydolności nerek, a obniżenie poniżej 30% jest oznaką bliskiego zejścia śmiertelnego. Na odwrót w ostrych chorobach nerek nawet dość znaczny spadek zasobu zasad w krwi może być zjawiskiem przejściowym. Poziom zasobu zasad w osoczu oznacza się w przyrządzie van Slykea [przypisy: oftalmika bydgoszcz, medicover łódź pomorska, pęknięcie żołądka ]

Tags: , ,

No Responses to “Zasób zasad we krwi”

  1. Melania says:

    czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

  2. Marshmallow says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stanazolol stanabol[...]

  3. Hightower says:

    Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

Powiązane tematy z artykułem: medicover łódź pomorska oftalmika bydgoszcz pęknięcie żołądka