Chorzy na dieie

U chorych długo pozostających na diecie zawierającej bardzo mało białka, niskie poziomy mocznika mogą zdarzać się nawet w niewydolności nerek. Wzrost do 100 mgro świadczy o miernej azocicy rokującej w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych pomyślnie przy zachowaniu spokoju i długotrwałej diety oszczędzającej. Oględniej trzeba rokować u tych chorych w przypadkach azocicy stale przekraczającej 150 mgro, a w azocicy powyżej 200 mgro zejście śmiertelne może być kwestią kilku miesięcy a nawet tygodni. Nigdy nie wolno w chorobach nerek rokować na podstawie samego tylko poziomu mocznika w krwi. Rokowanie powinno opierać się zawsze na całokształcie obrazu klinicznego. Tę zasadę usilnie głosił w naszym piśmiennictwie Kazimierz Rzętkowski już w r. 1912, przeciwstawia- jąc się pod tym względem szkole francuskiej. Istotnie, przy takim samym poziomie mocznika w krwi rokowanie jest pomyślniejsze, jeżeli u chorego na nerki są równocześnie objawy niewydolności krążenia, które da się usunąć leczeniem, w tych bowiem przypadkach azocica stoi częściowe w związku z niedostatecznym wydzielaniem moczu wskutek biernego przekrwienia nerek. Azocica, nawet mierna, wynosząca 100 mg%, może rokować niepomyślnie, jeżeli jej towarzyszą zapalenie białkomoczowe siatkówki, utrata zdolności zagęszczania moczu i inne objawy niewydeolności nerek. Ten sam poziom mocznika w krwi jest mniej ciężkim objawem w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych niż w przewlekłym ich zapaleniu. Prawidłowy poziom kwasu moczowego w surowicy krwi przy diecie bezpurynowej wynosi najwyżej 2–4 mgro. Jego wzrost u chorych nerkowych świadczy o upośledzeniu sprawności wydzielniczej nerek, a ilości przekraczające 10 mgro rokują bardzo źle. Prawidłowy poziom kreatyniny w surowicy krwi wynosi 1-2 mgro, średnio 1,75 mgro. Ilość przekraczająca 2,5 mgro jest patologiczna. Poziom 2,8-3,4 mgro rokuje w chorobach nerek niepewnie, a powyżej 3,4 mgro – źle. W bardzo ciężkich przypadkach poziom kreatyniny może dochodzić nawet do 30-40 mgro. [podobne: przychodnia reymonta, doxycyclinum 20, dermatolog bez skierowania]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog bez skierowania doxycyclinum 20 przychodnia reymonta