Teoria toksyczno-nerkowa”zapalenia białkomoczowego siatkówki”

Teoria toksyczno-nerkowa zapalenia białkomoczowego siatkówki została obecnie niemal powszechnie odrzucona i ustąpiła miejsca teorii naczyniowo-kurczowej. W związku z tym retinitis albumimurica zwie się obecnie retinitis angiospastica s. ischaemica. Według najnowszych poglądów zmiany w siatkówce w chorobach nerek są równorzędne do zmian w nerkach, nie zaś zależne od uszkodzenia nerek. Kurczowy stan drobnych tętniczek tak w nerkach, jak i w siatkówce ma być wywołany przez ten sam czynnik chorobowy. Wskutek zwężenia tętniczek dopływ krwi zostaje utrudniony i powstaje niedotlenienie siatkówki. Powstające kwaśne wytwory rozpadu, działając szkodliwie na ściany naczyń, wywołują przechodzenie osocza i krwinek do otaczającej tkanki z następowym obrazem zapalenia białkomoczowego siatkówki. Badając dno oczu wziernikiem, stwierdza się w początkowym okresie białkomoczowego zapalenia siatkówki zwężenie tętnic i rozszerzenie żył ustępujące z czasem miejsca wyraźnemu zgrubieniu ścian tętnic i zniknięciu przekrwienia biernego, a w obrazie zupełnie rozwiniętym – olbrzymie białe plamy w siatkówce i gwiazdę w plamie żółtej. Gwiazda jest wyrazem zwyrodnienia lipoidowego, powstałego wskutek niedotlenienia na tle niedokrwienia. W ciężkiej rozlanej nerczycy zmiany w narządzie wzroku polegają na znacznym obrzęku nie tylko siatkówki, ale i naczyniówki, ciałka rzęskowego i tęczówki. Siatkówka często jest obrzękła tak znacznie, że jest grubsza niż prawidłowa dwukrotnie i nawet więcej. Nadto jest ona często odwarstwiona i rozwarstwiona przez przesięk (Władysław Melanowski) . Wskutek tych zmian może dojść do znacznego upośledzenia wzroku, a cza- sami nawet prawie do zupełnej ślepoty. [więcej w: co dzis zjem na sniadanie, wkład koronowo korzeniowy cena, wojewodzki osrodek medycyny pracy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co dzis zjem na sniadanie wkład koronowo korzeniowy cena wojewodzki osrodek medycyny pracy