Posts Tagged ‘strunobet’

CIALA OBCE W ZOLADKU (CORPORA ALIENA)

Sunday, September 8th, 2019

CIAŁA OBCE W ŻOŁĄDKU (CORPORA ALIENA). Połknięte niewielkie ciała obce przechodzą przez odźwiernik i są wydalane z kalem. Igły i szpilki przechodzą nieraz bezkarnie przez ścianę żołądka wywoływać gniecenie, bóle, wymioty i inne objawy, a ostre ciała – nawet przedziurawienie żołądka. Gromadząc się w większej ilości i skupiając się, mogą ciała obce wytwarzać wyczuwalne guzy. Zwłaszcza dotyczy to kłębków z połkniętych włosów, które spotyka się prawie wyłącznie u kobiet. …read more

W scianie uchylków odzwiernikowych stwierdza sie czesto prócz tego trzustke dodatkowa lub utkanie trzustkowe

Sunday, September 8th, 2019

W ścianie uchyłków odźwiernikowych stwierdza się często prócz tego trzustkę dodatkową lub utkanie trzustkowe. Na tle ustawicznego podrażnienia uchyłka przez zalegające w nim pokarmy może w nim powstać nieżyt (diverticulitis), natomiast wrzody oraz raka w uchyłku spostrzega się wyjątkowo rzadko. Samorodne uchyłki żołądka nie wywołują w przeważającej większości przypadków żadnych objawów, tak, iż wykrywa się je przypadkowo podczas badania radiologicznego lub na sekcji. Stosunkowo rzadko objawiają się one różnymi dolegliwościami trawiennymi lub wywołują typowy obraz wrzodu żołądka czy też dwunastnicy (bóle, krwotoki itd. ) albo ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. …read more

NERWICE ZOLADKA (GASTRONEUROSES) Okreslenie i pzyczyny

Saturday, September 7th, 2019

NERWICE ŻOŁĄDKA (GASTRONEUROSES) Określenie i pzyczyny. W przebiegu organicznych chorób żołądka spostrzega się często wśród innych objawów zaburzenia jego czynności, które nieraz są tak znaczne, że górują nad obrazem klinicznym, chociaż nie stanowią zasadniczej cechy choroby. Prócz chorób organicznych żołądka zaburzenia jego czynności spostrzegą się często także w chorobach innych części narządu trawienia, zwłaszcza w zapaleniu wyrostka robaczkowego, w nawykowym zaparciu stolca, chorobach pęcherzyka żółciowego i wątroby, szczególnie w kamicy żółciowej, w chorobie glistnej, w chorobach innych narządów (choroby kobiece, kamica nerkowa, wiąd rdzenia, choroby gruczołów dokrewnych i in. ), na tle nieprawidłowości życia płciowego (nadużycia płciowe, zwłaszcza stale uprawiany samogwałt oraz spółkowania przerywane). We wszystkich tych przypadkach zaburzenia czynnościowe żołądka nie stanowiące istotnej cechy choroby powstają na drodze odruchowej, przy tym łatwiej, im pobudliwszy jest układ nerwowy. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 11

Tuesday, September 3rd, 2019

Test PCR był pomocny w identyfikacji patogenu u kilku pacjentów; jednak czułość grzybowego testu PCR jest nieznana. Po drugie, istnieje możliwość błędnej klasyfikacji narażenia na określone partie leków. Po trzecie, ponieważ pacjenci będący pacjentami nadal są identyfikowani, ogólne oszacowania ryzyka i ryzyka w zależności od partii mogą się zmieniać w czasie. Po czwarte, nie mamy długoterminowych wyników dla wielu pacjentów z tej serii, danych, które będą ważne w opracowywaniu bardziej ostatecznych zaleceń terapeutycznych. …read more

NICE Delivery – The Cross-Atlantic Divide over Treatment Intensity in Childbirth cd

Sunday, September 1st, 2019

Prawie połowa wszystkich hrabstw USA nie ma praktykujących położników ani położnych, więc kobiety często zmuszane są do podróży do odległych placówek oferujących niepotrzebnie skomplikowaną opiekę.2 Niższe placówki opiekuńcze, które mogłyby potencjalnie wypełnić tę lukę – takie jak jednostki porodowe prowadzone przez położne – są bardzo rzadko. W pierwszej kolejności ACOG i Towarzystwo Medycyny Maternity-Fetal wydały oświadczenie konsensusu w lutym 2015 r., W którym podano definicje poziomu opieki macierzyńskiej opartej na placówkach. Jednak w przeciwieństwie do naszych brytyjskich odpowiedników, położnicy z USA nie mają jasnych protokołów określających, kiedy i jak przenosić pacjentów do odpowiednich dla ryzyka zakładów. Ponadto placówki w USA często nie mają formalnych relacji z poleceniami i mogą napotkać finansowe czynniki zniechęcające do przenoszenia pacjentów. Jako wyszkolony w USA ginekolog, nie mam wątpliwości, że Stany Zjednoczone oferują wyjątkową opiekę medycznie skomplikowanych ciąż. …read more

Właściwi studenci medycyny – natura kontra wychowanie ad

Sunday, September 1st, 2019

Ale wydział nauk medycznych jest niechętny uczniom, którzy nie zdają egzaminu. Sugerowano, że uważamy, że nasz obowiązek wobec uczniów jest podobny do naszego obowiązku wobec pacjentów: nigdy ich nie porzucamy. A może martwimy się, ponieważ studenci medycyny zwykle ponoszą znaczny zadłużenie w trzecim lub czwartym roku; co się z nimi stanie, jeśli nie ukończą studiów. Nie bez znaczenia jest również strach przed legalnymi bitwami wynikającymi z braku promocji lub absolwentów, którym brakuje łatwych do skwantyfikowania umiejętności, takich jak komunikacja. Bez względu na powody, jeśli kończymy leczenie lekarzy, którzy nie są zdolni do interakcji z pacjentami, winni jesteśmy tylko siebie. …read more

Upadek planu jednopłatowego Vermonta

Sunday, September 1st, 2019

W dniu 17 grudnia 2014 r. Gubernator z Vermont Peter Shumlin publicznie zakończył czteroletnią inicjatywę swojej administracji, aby opracować, wprowadzić i wprowadzić w życie system opieki zdrowotnej dla osób płacących jedną osobę. Wysiłek pozwoliłby ustanowić finansowany przez rząd system, nazwany Green Mountain Care, aby zapewnić powszechny zasięg, zastępując większość prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Vermont. Dla Amerykanów, którzy wolą ambitniejszą reformę opieki zdrowotnej niż ta, którą oferuje Ustawa o przystępnej cenie (Career Care Act, ACA), ogłoszenie Shumlina było wielkim rozczarowaniem. Czy jego decyzja była oparta na względach ekonomicznych lub politycznych. …read more

Bias, Black Lives i Academic Medicine

Sunday, September 1st, 2019

W południe czasu pacyficznego standardowego w dniu 10 grudnia 2014 r. Tysiące studentów z 70 szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych przeprowadziło cichy tryb Białe płaszcze na czarne życie . Demonstracje te, największe skoordynowane protesty w amerykańskich szkołach medycznych od czasów wojny w Wietnamie, zostały zainicjowane przez studentów medycyny w Kalifornii i rozpowszechnione w całym kraju w odpowiedzi na wezwanie do działania opublikowane na stronie thefreethoughtproject.com: Uważamy, że konieczne jest rozpoczęcie rozmowy na temat naszej roli w zajmowaniu się jawną i domniemaną dyskryminacją i rasizmem w naszych społecznościach oraz refleksji na temat systemowych odchyleń zawartych w naszych programach edukacji medycznej, środowiskach klinicznego uczenia się i podejmowaniu decyzji administracyjnych. Uważamy, że te dyskusje są potrzebne w akademickich placówkach medycznych w całym kraju. Chociaż bodźcem do wymarcia były ogólnokrajowe protesty w odpowiedzi na zabójstwo nieuzbrojonych czarnych mężczyzn przez funkcjonariuszy policji, studenci domagali się zbadania uprzedzeń rasowych w naszym akademickim kraju. …read more

Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 2

Sunday, September 1st, 2019

Chociaż istnieje wiele metod wykrywania krążących komórek nowotworowych w otoczeniu badawczym, 5-7 system CellSearch jest jedynym testem zatwierdzonym przez Food and Drug Administration. System ma czułość około 65% na wykrywanie krążących komórek nowotworowych (. na 7,5 ml krwi) u pacjentów z przerzutowym rakiem sutka.8,9 Podwyższony poziom krążących komórek nowotworowych (określony jako .5 komórek na 7,5 ml krwi) były związane z gorszym rokowaniem.8,10 Krążące fragmenty DNA przenoszące specyficzne dla nowotworu zmiany sekwencji (krążące DNA nowotworu) znajdują się w pozbawionej komórek frakcji krwi, reprezentując zmienną i ogólnie małą frakcję całkowitego krążącego DNA .1,1,12 Postępy w technologii sekwencjonowania umożliwiły szybką identyfikację zmian somatycznych genomowych w poszczególnych nowotworach i można je wykorzystać do zaprojektowania spersonalizowanych testów do monitorowania DNA nowotworu krążącego. Badania wykazały możliwość zastosowania krążącego DNA nowotworu do monitorowania dynamiki guza u ograniczonej liczby pacjentów z różnymi litymi nowotworami, ale zanalizowano kilka przypadków raka piersi.13-20 W tym miejscu zapewniamy bezpośrednie porównanie między DNA nowotworu krążącego a inne krążące biomarkery (CA 15-3 i krążące komórki nowotworowe) i obrazowanie medyczne, obecny standard opieki, do nieinwazyjnego monitorowania przerzutowego raka piersi. …read more

Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi

Sunday, September 1st, 2019

Leczenie przerzutowego raka sutka wymaga monitorowania ciężaru nowotworu w celu określenia odpowiedzi na leczenie i potrzebne są ulepszone biomarkery. Biomarkery, takie jak antygen nowotworowy 15-3 (CA 15-3) i krążące komórki nowotworowe były szeroko badane. Jednak krążące DNA pozbawione komórek niosące zmiany specyficzne dla nowotworu (krążące DNA nowotworu) nie było intensywnie badane ani porównywane z innymi krążącymi biomarkerami w raku sutka. Metody
Porównano radiograficzne obrazowanie guzów z oznaczeniem krążącego DNA nowotworu, CA 15-3 i krążących komórek nowotworowych u 30 kobiet z przerzutowym rakiem piersi, którzy otrzymywali leczenie systemowe. …read more