Posts Tagged ‘ruptura’

Miesniom brzucha przypada w udziale niedoceniana czesto wazna czynnosc obronna

Friday, September 13th, 2019

…read more

Pojedynczy krag klinowy nie przemawia za zmianami urazowymi

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Kreg obsuwa sie z przodu w dól i uciska nastepny

Thursday, September 12th, 2019

…read more

NERWICE ZOLADKA (GASTRONEUROSES) Okreslenie i pzyczyny

Saturday, September 7th, 2019

NERWICE ŻOŁĄDKA (GASTRONEUROSES) Określenie i pzyczyny. W przebiegu organicznych chorób żołądka spostrzega się często wśród innych objawów zaburzenia jego czynności, które nieraz są tak znaczne, że górują nad obrazem klinicznym, chociaż nie stanowią zasadniczej cechy choroby. Prócz chorób organicznych żołądka zaburzenia jego czynności spostrzegą się często także w chorobach innych części narządu trawienia, zwłaszcza w zapaleniu wyrostka robaczkowego, w nawykowym zaparciu stolca, chorobach pęcherzyka żółciowego i wątroby, szczególnie w kamicy żółciowej, w chorobie glistnej, w chorobach innych narządów (choroby kobiece, kamica nerkowa, wiąd rdzenia, choroby gruczołów dokrewnych i in. ), na tle nieprawidłowości życia płciowego (nadużycia płciowe, zwłaszcza stale uprawiany samogwałt oraz spółkowania przerywane). We wszystkich tych przypadkach zaburzenia czynnościowe żołądka nie stanowiące istotnej cechy choroby powstają na drodze odruchowej, przy tym łatwiej, im pobudliwszy jest układ nerwowy. …read more

W razie bardzo silnych bólów stosuje sie podskórnie morfine z atropina (po jednej ampulce pod skóre) lub pantopon (po jednej ampulce pod skóre)

Friday, September 6th, 2019

W razie bardzo silnych bólów stosuje się podskórnie morfinę z atropiną (po jednej ampułce pod skórę) lub pantopon (po jednej ampułce pod skórę). W nerwobólu na tle wiądu poleca się dożylne wstrzykiwania urotropiny w postaci np. 5-10 mI 40% hemtyzalu (hemthysal). Między napadami leczy się chorobę podstawową oraz stosuje się anodogalwanizaci w okolicy żołądka po 5-10 minut co dzień 3 do 8 przez czas dłuższy. ZABURZENIA RUCHOWE ŻOŁĄDKA (PERTURBATIONES VENTRICULI MOTORIAE) NERWICE RUCHOWE ŻOŁĄDKA (GASTRONEUROSES MOTORIAE) Wśród zaburzeń ruchowych żołądka odróżnia się zaburzenia napięcia jego ściany, ruchów robaczkowych i czynności odźwiernika. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 2

Thursday, September 5th, 2019

Ogniska grzybiczego zapalenia opon mózgowych po wstrzyknięciu zewnątrzoponowym lub kręgosłupa są niezwykle rzadkie; wybuch epidemii zapalenia opon mózgowych Exophiala dermatitidis w 2002 r. związany ze skażonym octanem metyloprednizolonu przygotowanym w aptece złożonej dotkniętych pięcioma pacjentami.3 Wybuch epidemii zapalenia opon mózgowych Aspergillus fumigatus związanej z zakażonymi igłami stosowanymi w znieczuleniu zewnątrzoponowym po tsunami dotkniętym tsunami na Oceanie Indyjskim dotknął pięciu pacjentów.8,9 Exserohilum gatunki są grzybami środowiskowymi występującymi powszechnie w trawie i glebie, ale rzadko zostały zidentyfikowane jako ludzkie patogeny.10-13 Przedstawiamy wstępne wyniki z Tennessee dotyczące trwającego wieloetapowego badania zakażeń grzybiczych związanych z octanem metyloprednizolonu niezawierającym konserwantów wytwarzanym w jednej aptece mieszanej.
Metody
Inwigilacja
Departament Zdrowia w Tennessee (TDH) prowadzi stały nadzór nad infekcjami związanymi z opieką zdrowotną, w tym epidemiami. W odpowiedzi na doniesienie o pojedynczym pacjencie, u którego rozwinęło się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (aspergillus) po ostatniej iniekcji zewnątrzoponowej, przeprowadzono aktywny nadzór u dodatkowych pacjentów. …read more

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 8

Thursday, September 5th, 2019

W związku z tym warto zauważyć, że zróżnicowana utrata masy ciała pomiędzy dwiema badanymi grupami wynosiła średnio 4% w trakcie badania, ale tylko 2,5% na końcu. Jednak nasze badanie miało na celu sprawdzenie efektów intensywnej interwencji w stylu życia, a utrata wagi osiągnięta w grupie interwencyjnej jest reprezentatywna dla najlepszych osiągnięć przy obecnych podejściach do stylu życia. Po trzecie, zapewnienie sesji edukacyjnych i zwiększone użycie statyn w grupie kontrolnej, w porównaniu z grupą interwencyjną, mogło zmniejszyć różnicę między tymi dwiema grupami. Ponadto nasilenie medycznego leczenia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego17 w rutynowej opiece medycznej w dwóch badanych grupach mogło utrudnić wykazanie względnej korzyści intensywnej interwencji w stylu życia. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 6

Wednesday, September 4th, 2019

Objawy dotyczące przyjęcia obejmowały gorączkę (temperatura> 38 ° C) u 4 pacjentów (6%), sztywność karkową u 10 (15%) i zmieniony stan psychiczny u 5 (8%). Wyniki szczegółowych badań neurologicznych nie zostały zarejestrowane dla wielu pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 5

Wednesday, September 4th, 2019

TDH uruchomił operacje ratunkowe przy użyciu ogólnokrajowej struktury dowodzenia incydentem i rozpoczął dochodzenie na dużą skalę, w tym osobisty kontakt i śledzenie narażonych pacjentów. 4 października 2012 r. FDA ogłosiła, że w badaniu mikroskopowym agencja wykryła zanieczyszczenie grzybami nieotwartych fiolek metyloprednizolonu (partia) zebranych z NECC.17 Opis przypadków pacjentów
W trzech klinikach w Tennessee, które otrzymywały metyloprednizolon z NECC, 1009 pacjentów otrzymywało pozapłucne lub przykręgowe iniekcje glikokortykoidami metyloprednizolonem z jednej lub więcej z trzech przywołanych partii. Łącznie 66 z tych pacjentów (7%) spełniło definicję przypadku do 19 października 2012 r. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 3

Wednesday, September 4th, 2019

Dane zostały pobrane przy użyciu standardowego formularza, który zawierał informacje o cechach demograficznych, objawach, wynikach badań laboratoryjnych, leczeniu i wynikach. Wszyscy pacjenci, którzy otrzymali zastrzyk zewnątrzoponowy lub przykręgosłupowy zastrzyk glikokortykosteroidowy w jednej z trzech klinik, które otrzymały metyloprednizolon z tej samej apteki mieszanej, informacje na temat charakterystyki pacjenta, rodzaju i daty procedury, zaangażowanego personelu, stosowanych materiałów i sprzętu , a podawane leki również zostały zebrane. Ponieważ numery partii leków nie zostały zapisane w rejestrach pacjentów, protokoły kliniki i faktury zostały ocenione w celu określenia prawdopodobnej partii użytej do każdej procedury. Określiliśmy partie dla każdej procedury, wykonując pracę z pozostałych fiolek w klinice i wykorzystując dane zebrane na objętości używanej podczas każdej procedury. …read more