Posts Tagged ‘infusion’

Duzo swiatla na patogeneze nerwic zoladka rzucily doswiadczenia na psach w pracowni Pawlowa

Saturday, September 7th, 2019

Dużo światła na patogenezę nerwic żołądka rzuciły doświadczenia na psach w pracowni Pawłowa. Za pomocą bardzo silnych bodźców zewnętrznych działających na korę mózgową, szybkiej i nagłej zmiany bodźców hamujących na czynniki pobudzające korę i odwrotnie, dłuższego działania bodźców i innych sposobów uzyskano u zdrowych psów stany, które Pawłow nazwał nerwicami doświadczalnymi. Nerwice powstawały tym łatwiej, im układ nerwowy psa był bardziej pobudliwy. Objawy tych nerwic dotyczyły nie tylko ogólnego stanu psów, ale i czynności żołądka, chociaż zmian anatomicznych w tym narządzie nie stwierdzało się. Doświadczenia te dowodzą dużej roli, jaką odgrywa stan kory mózgowej w powstawaniu zaburzeń czynnościowych żołądka cechujących nerwice żołądka. …read more

NERWICE ZOLADKA (GASTRONEUROSES) Okreslenie i pzyczyny

Saturday, September 7th, 2019

NERWICE ŻOŁĄDKA (GASTRONEUROSES) Określenie i pzyczyny. W przebiegu organicznych chorób żołądka spostrzega się często wśród innych objawów zaburzenia jego czynności, które nieraz są tak znaczne, że górują nad obrazem klinicznym, chociaż nie stanowią zasadniczej cechy choroby. Prócz chorób organicznych żołądka zaburzenia jego czynności spostrzegą się często także w chorobach innych części narządu trawienia, zwłaszcza w zapaleniu wyrostka robaczkowego, w nawykowym zaparciu stolca, chorobach pęcherzyka żółciowego i wątroby, szczególnie w kamicy żółciowej, w chorobie glistnej, w chorobach innych narządów (choroby kobiece, kamica nerkowa, wiąd rdzenia, choroby gruczołów dokrewnych i in. ), na tle nieprawidłowości życia płciowego (nadużycia płciowe, zwłaszcza stale uprawiany samogwałt oraz spółkowania przerywane). We wszystkich tych przypadkach zaburzenia czynnościowe żołądka nie stanowiące istotnej cechy choroby powstają na drodze odruchowej, przy tym łatwiej, im pobudliwszy jest układ nerwowy. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 7

Wednesday, September 4th, 2019

Trzej pacjenci zgłaszali udary krążenia wstecznego we wczesnym stadium epidemii i przed śmiercią nie zostali poddani punkcji lędźwiowej, aby potwierdzić zapalenie opon mózgowych. Nie znaleziono alternatywnego wyjaśnienia udaru w tym obszarze naczyniowym (np. Brak źródła kardio-zatorowego lub dowody rozwarstwienia tętnicy kręgowej). W sumie 8 pacjentów (12%) zmarło. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 4

Wednesday, September 4th, 2019

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u immunokompetentnego dorosłego po znieczuleniu zewnątrzoponowym glukokortykoidem w Klinice A; niniejszy raport skłonił do przeprowadzenia badania epidemiologicznego16. Dwa dni później aktywny nadzór zidentyfikował dwa dodatkowe przypadki zapalenia opon mózgowych o nieznanej przyczynie u hospitalizowanych pacjentów z prawidłową odpornością, którzy również niedawno otrzymali zastrzyk glikokortykoidów zewnątrzoponowych w Klinice A; CDC został powiadomiony o dochodzeniu TDH. Przegląd na miejscu kliniki A, która została zamknięta dobrowolnie, nie ujawniła żadnego oczywistego źródła skażenia środowiska, takiego jak niedawne uszkodzenia konstrukcji lub zalania wodą, lub istotne braki w sterylnej technice. Do 25 września zidentyfikowano łącznie ośmiu potencjalnych pacjentów (w tym pacjenta wskaźnikowego) w Klinice A; pacjenci byli poddawani zastrzykom z zewnątrzoponowym glukokortykoidom w różne dni i o różnych porach dnia. …read more

Ekonomia behawioralna i rekompensata lekarska – obietnica i wyzwania

Sunday, September 1st, 2019

Celem Medicare jest zastosowanie alternatywnych modeli płatności do 50% opłat za usługi do końca 2018 r. – ważna zmiana w kierunku opieki zdrowotnej opartej na wartościach 1. Sukces krajowej reformy płatności zależy jednak od zaangażowania lekarzy w podejmowanie lepszych decyzji w zakresie zarządzania zdrowiem indywidualnym i populacyjnym. Wiele zachowań lekarskich jest dobrze wyjaśnionych przez racjonalne modele ekonomiczne (np. Zwrot kosztów za usługi zwykle promuje dobrze skompensowane procedury), a rewizja zachęt może stymulować zmiany w podejmowaniu decyzji, przenosząc naszą uwagę z wartości do wartości. …read more

Zakończenie pandemii HIV-AIDS – podążaj za nauką ad

Sunday, September 1st, 2019

Naukowcy losowo wyznaczyli 5472 uczestników zakażonych HIV w 33 krajach, z początkową liczbą komórek CD4 + powyżej 350 komórek na milimetr sześcienny, aby otrzymać ciągłą terapię (grupa supresji wirusa) lub terapię epizodyczną (grupa konserwująca leki); leczenie rozpoczęto, gdy liczba limfocytów T CD4 + spadła poniżej 250 na milimetr sześcienny i zatrzymała się, gdy liczba wzrosła powyżej 350 na milimetr sześcienny. Podstawowa analiza badania wykazała, że ryzyko zgonu, choroby oportunistycznej lub obu tych czynników było o 160% wyższe (p <0,001). Co więcej, ryzyko toksycznego działania leków 4 stopnia nie różniło się istotnie pomiędzy grupami, a zdarzenia sercowo-naczyniowe były w rzeczywistości bardziej powszechne w grupie zajmującej się ochroną narkotyków. Badanie SMART wykazało zatem, że korzyści płynące z terapii znacznie przewyższają ryzyko skutków toksycznych.1 Wirus był gorszy niż leki. Drugim ważnym pytaniem było, czy supresja wirusowa może zapobiec transmisji w przód. …read more

Zakończenie pandemii HIV-AIDS – podążaj za nauką

Sunday, September 1st, 2019

W lipcu 1996 r. Badacze, decydenci i działacze zaangażowani w walkę z HIV-AIDS spotkali się w Vancouver w Kanadzie na 11. Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS. Podczas tego historycznego spotkania lekarze i pacjenci usłyszeli dowody dotyczące potężnej broni, która powstrzymała nieubłagany atak ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV): skojarzona terapia przeciwretrowirusowa (ART) z inhibitorem proteazy jako centralnym elementem reżimu. W ciągu prawie 20 lat od tego przełomowego spotkania dla wielu pacjentów zrealizowano wczesną obietnicę trwałych efektów terapii skojarzonej: w latach 2000-2014 wdrożenie ART uratowało około 7,8 miliona osób na całym świecie. …read more

Rozwiązania rynkowe w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję – Odrzucenie rozliczenia partnerów cd

Sunday, September 1st, 2019

Ale ponieważ Commonwealth, podobnie jak reszta kraju, będzie nadal mieć niezrównoważone koszty opieki zdrowotnej, uważamy, że nie wystarczy powstrzymać dominujące systemy szpitalne przed zdobyciem większej mocy. Polityki muszą zachęcać innowacyjnych uczestników. I w tym tkwi realne niebezpieczeństwo stosowania środków zaradczych w celu powstrzymania ekspansji dominujących systemów szpitalnych: osady te często oznaczają milczącą współpracę między dominującymi szpitalami i decydentami, robiąc tyle samo, aby umocnić dominację szpitala, by powstrzymać ekspansję. Reprezentują politykę publiczną zorientowaną na użyteczność, a nie na innowacje. Potrzebujemy strategii, które rzucają wyzwanie ekspansji i chronią konkurencję, a nie te, które pomagają dominującemu graczowi. …read more

NICE Delivery – The Cross-Atlantic Divide over Treatment Intensity in Childbirth ad

Sunday, September 1st, 2019

Bez scenariusza alternatywnego i ograniczonych danych, które mogłyby mnie prowadzić (ogólnie rzecz biorąc, kobiety w ciąży nie są podekscytowane staniem się przedmiotem eksperymentu), mogę uwierzyć, że moje decyzje są zawsze dokładne. Albo to jest. Wiemy, że nawet matki, które wyglądają zdrowo – te, które mogą być uznane za statystycznie przeciętne – mogą zacząć krwawić lub mieć wypadnięcie pępowiny lub inną nieprzewidzianą sytuację nagłą. W tych rzadkich przypadkach chirurgiczna opieka położnicza ratuje życie. Po obu stronach Atlantyku tolerancja na możliwość katastrofy w chwili, w której oczekuje się głębokiej radości, jest zrozumiała, niska. …read more

Będąc jak Mike – Strach, Zaufanie i Tragiczna Śmierć Michaela Davidsona

Sunday, September 1st, 2019

Około godziny 11.00 w dniu 20 stycznia 2015 r. Stephen Pasceri przybył do ośrodka kardiologicznego w Boston s Brigham and Women s Hospital, gdzie spotkał się z Michaelem Davidsonem, 44-letnim chirurgiem, który przeprowadził operację zastawki u Pasceriego. matka kilka miesięcy wcześniej. Davidson wszedł do sali egzaminacyjnej i przywitał się z Pascerim, który strzelił do chirurga z bliskiej odległości, zanim się zabił. Zespół chirurgów z Brigham spędził 9 godzin na sali operacyjnej w daremnej próbie ratowania życia Davidsona. …read more