Sposób powstawania nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek

Znaczenie nadciśnienia tętniczego i przerostu serca w nauce o chorobach nerek uwydatnił pierwszy Bright w r. 1827. Od tego czasu nad patogenezą tych objawów pracowali liczni wybitni klinicyści. Niemniej wywód chorobowy nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek dotychczas nie jest wyjaśniony ostatecznie. Większość badaczy przypisuje obecnie nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek wzmożonemu wydzielaniu przez uszkodzone nerki reniny. Bodźcem do nadmiernego jej wydzielania jest niedotlenienie kory powstające, gdy dopływ krwi do kłębków korowych jest niedostateczny wskutek stanu kurczowego naczyń kory lub zmian anatomicznych w korze, wybitnie zmniejszających łożysko korowe krwi. Renina wytworzona w dużej ilości aktywuje krążący w krwi hipertensynogen, przekształcając go w hipertensynę, zwaną także angiotoniną. Angiotonina zwęża naczynia krwionośne i w ten sposób powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego. Powstanie nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek przypisuje się także upośledzeniu czynności nerek polegającej na utlenianiu aminokwasów w aldehydy. W następstwie tego dochodzi do gromadzenia się w nerkach aminów. Jeżeli nie zostaną one wydalone przez nerki ani rozłożone, powstaje nadciśnienie tętnicze. Narzad wzroku W narządzie wzroku bywaj ą w chorobach nerek zmiany czynnościowe organiczne. Do zaburzeń czynnościowych należą ślepota (amaurosis), niedowidzenie połowicze (hemianopsia) ) widzenie przedmiotów W rozmiarach powiększonych (macropsia) lub zmniejszonych (micropsia) in. Spotyka się je: 1) w toku mocznicy drgawkowej; 2) jako równoważniki mocznicy drgawkowej; 3) w toku mocznicy naczyniowej. Zaburzenia te zależą od nagłego niedokrwienia pewnych części mózgu, wywołanych przez silny kurcz tętniczek mózgowych. Cechuje je przemijający charakter oraz nagłość powstawania i znikania, często też szerokie źrenice nie oddziałujące na światło; na dnie oczu zmian nie ma. [podobne: strunobet, luxmed poniatowa, supradent]

Tags: , ,

No Responses to “Sposób powstawania nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek”

 1. Lilia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do suplementy[...]

 2. Dagmara says:

  Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

 3. Mr. Thanksgiving says:

  [..] Cytowany fragment: weterynarz dermatolog warszawa[...]

 4. Krystian says:

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

 5. Accidental Genius says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: forum stomatologiczne[...]

 6. Zoja says:

  eczę się na migotanie przedsionków serca

Powiązane tematy z artykułem: luxmed poniatowa strunobet supradent