Przerostów grudek chlonnych bocznych scian gardla

Przerostów grudek chłonnych bocznych ścian gardła oraz w szczególności okołotrąbkowych nie należy usuwać chirurgicznie, gdyż wystąpić może jeszcze większa suchość gardła, która zwykle po usunięciu migdałków podniebiennych występuje. Należy zalecać płukanie lub pędzlowanie środkami ściągającymi. Ostatnio stosowane krótkotrwałe (8-12 minut) naświetlanie radem (50 mg) może doprowadzić do całkowitego wyleczenia, tzn. do zaniku grudek adenoidalnych bocznych ścian gardła, a tym samym do poprawy słuchu u dzieci chorych na nieżyt ucha środkowego. Przerost migdałka językowego (Hy pertrophia tonsillae lingualis) Przerost migdałka językowego występuje przeważnie u dorosłych i odznacza się powiększeniem tkanki adenoidalnej na nasadzie języka, wystającej ponad jego powierzchnię. Stan ten powstaje prawdopodobnie wskutek powtarzającego się stanu zapalnego pod postacią anginy, obejmującego nie tylko migdałki podniebienne, lecz także migdałek gardłowy i językowy. Niekiedy ulega on zastępczemu przerostowi po wyłuszczeniu migdałków podniebiennych. [przypisy: dzienny oddział psychiatryczny, darmowe leki dla seniorów, nerwobóle żołądka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorów dzienny oddział psychiatryczny nerwobóle żołądka