Jest to choroba bardzo czesta

Posted by admin on July 30th, 2016
Comments Off

Jest to choroba bardzo częsta. Odróżnia się zwiotczenie żołądka przewlekłe i ostre, zwane także ostrym bezwładem żołądka, czyli ostrym porażeniem żołądka (gastroplegia acuta). Postać przewlekła. W przeważającej większości przypadków zwiotczenie żołądka (ryc. 60) jest jednym z objawów wrodzonej ogólnej astenii (tom l, str. 589). Dość często powstaje ono na tle ogólnego osłabienia ustroju, np. w gruźlicy płuc, w ciężkiej niemocy nerwowej (neurasthenia), na tle ustawicznych nadużyć płciowych, zwłaszcza samogwałtu lub spółkowania przerywanego, w wyniszczających chorobach kobiecych, na tle silnych urazów psychicznych, nadmiernych wysiłków fizycznych, szczególnie u osób niedokrwistych itd. Zwiotczenie żołądka powstaje rzadziej na tle częstego przeładowywania pokarmami. Wszystkie te czynniki mogą wieść do pierwtonego zwiotczenia żołądka (atonia ventriculi primitiva), zwłaszcza często u osób z utajonym usposobieniem konstyt ucyjnym do osłabienia napięcia układu nerwowomięśniowego, przede wszystkim w zakresie narządu trawienia. Zwiotczenie żołądka może powstawać także na tle chorób żołądka, np. przewlekłego jego nieżytu, raka usadowionego poza odźwiernikiem, szczególnie często na tle opadnięcia żołądka. Jest to zwiotczenie żołądka wtórne (atonia ventriculi secundaria). U osób słabych, niedokrwistych, zwłaszcza dotkniętych ogólną astenią, zwiotczenie żołądka może powstać także na tle często powtarzającego się kurczu odźwiernika, bez względu na to, czy ten kurcz wikła wrzód trawienny żołądka lub dwunastnicy, czy też powstaje odruchowo w kamicy żółciowej, przewlekłym zapaleniu wyrostka robaczkowego i w innych chorobach. Początkowo pokarmy przechodzą z żołądka do dwunastnicy w czasie prawidłowym, z czasem jednak pokarmy pozostają w żołądku coraz dłużej wskutek upośledzenia napięcia jego ścian, rozciągają go i wiodą ostatecznie do. r ozszerzenia żołądka ze zwiotczeniami. [więcej w: stomatologia Kraków, Dentysta warszawa, stomatolog dziecięcy ]

Duzo swiatla na patogeneze nerwic zoladka rzucily doswiadczenia na psach w pracowni Pawlowa

Posted by admin on July 30th, 2016
Comments Off

Dużo światła na patogenezę nerwic żołądka rzuciły doświadczenia na psach w pracowni Pawłowa. Za pomocą bardzo silnych bodźców zewnętrznych działających na korę mózgową, szybkiej i nagłej zmiany bodźców hamujących na czynniki pobudzające korę i odwrotnie, dłuższego działania bodźców i innych sposobów uzyskano u zdrowych psów stany, które Pawłow nazwał nerwicami doświadczalnymi. Nerwice powstawały tym łatwiej, im układ nerwowy psa był bardziej pobudliwy. Objawy tych nerwic dotyczyły nie tylko ogólnego stanu psów, ale i czynności żołądka, chociaż zmian anatomicznych w tym narządzie nie stwierdzało się. Doświadczenia te dowodzą dużej roli, jaką odgrywa stan kory mózgowej w powstawaniu zaburzeń czynnościowych żołądka cechujących nerwice żołądka. Obecnie nie ulega wątpliwości, że w powstawaniu zaburzeń czynności żołądka może odgrywać rolę nie tylko kora mózgowa, ale i inne odcinki układu nerwowego. Na tym tle w z akresie żołądka mogą powstawać zaburzenia mechanizmów regulujących jego czynności – zarówno mechanizmu nerwowego, jak i chemiczno-humoralnego z przewagą zaburzenia jednego z nich lub w zakresie wyłącznie mechanizmu odruchowego albo bumoralnego. Zaburzenia czynnościowe żołądka, stanowiące objawy chorób organicznych żołądka lub innych narządów oraz nerwice żołądka, mogą być czuciowe, ruchowe, wydzielnicze i skojarzone. Ze względów praktycznych zarówno nerwice, jak i zaburzenia czynnościowe żołądka wtórnego pochodzenia omówię razem. [więcej w: ortodonta wrocław, stomatolog Warszawa, dentysta rzeszów ]