Odróznia sie kilka postaci przepuklin prawdziwych

Odróżnia się kilka postaci przepuklin prawdziwych, mianowicie: 1) tzw. żołądek piersiowy (ventriculus thoracalis); 2) przepuklinę przyprzełykową (hernia paraoesophagea); 3) przepuklinę żołądkowo-przełykowo-przeponową (hernia gastroesophagodiaphragmatica); 4) przepuklinę rozworu przełykowego (hernia kiatlis oesophagei Berga) zwaną także dystonią śródpiersiową jamy wpustowej (dystopia intrathoracalis antri cardiaci Andersa). Żołądek piersiowy jest to wada rozwojowa, polegająca na wrodzonym skróceniu przełyku i niedostatecznym wskutek tego obsunięciu się żołądka w życiu płodowym, cechuje tę postać bardzo krótki przełyk o przebiegu zupełnie prostym oraz przemieszczenie całego żołądka lub tylko jego części wpustowej do klatki piersiowej. Jest to tzw. typ 1 Akerlunda. W postaci zwanej przepukliną przełykową, odpowiadającej typowi 2 Akerlunda, przełyk jest rozwinięty prawidłowo i ma przebieg prawidłowy, obok zaś niego znajduje się pra wdziwy worek przepuklinowy z częścią przywpustową żołądka, przemieszczonego do klatki piersiowej przez rozwór przełykowy. Postać tę spostrzega się rzadko. Przepuklina żołądkowo-przełykowo-przeponowa odznacza się tym, że przemieszcza się przez rozwór przełykowy nie tylko żołądek – jego część wpustowa lub trzon, ale i końcowa część przełyku przebiegająca w warunkach prawidłowych poniżej przepony. Przełyk oraz przemieszczona część żołądka ulegają bardzo często zagięciom i skręceniom. Jest to typ 3 w klasyfikacji Akerlunda. Przepuklina roztworu przełykowego, którą Akerlund zalicza do swego typu 3, bywa częściej rzekoma. [przypisy: centrum medycyny rodzinnej, odruch prolaktynowy, endometrioza na jelitach ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centrum medycyny rodzinnej endometrioza na jelitach odruch prolaktynowy