Obrzęki nerczycowe

Obrzęki nerczycowe podlegają tak, jak przekrwienne, prawom hydrostatycznym, lecz pojawiają się przede wszystkim tam, gdzie tkanka podskórna jest wiotka, zatem na powiekach, twarzy, mosznie, w napletku, wargach sromnych, mogą jednak zająć całe ciało; są blade, miękkie, ciastowate, łatwo dają się przesuwać, nie zależą od stanu serca. Tym obrzękom nie towarzyszy przerost serca ani nadciśnienie tętnicze, zatrzymywani t związków azotowych w krwi, ani mocznica prawdziwa i zapalenie białkomoczowe siatkówki, natomiast często bywają równocześnie przesięki w jamach surowiczych oraz obfity białkomocz i wałeczki w moczu. W przeciwieństwie do obrzęków nerczycowych, obrzęki kłebkowo-nerkowe są zwykle stosunkowo niewielkie. Sadowią się najczęściej na twarzy i na goleniach, nie zmieniają szybko swej siedziby, są dość stałe i oporne na leki sercowe i moczopędne. Obrzękom tym towarzyszą objawy mocznicy prawdziwej, zatrzymywanie azotu niebiałkowego w krwi, nad- ciśnienie tętnicze, przerost serca, często izostenuria. Sposób powstawania obrzęków w chorobach nerek. Pomimo bardzo liczne badania, patogeneza obrzęków w chorobach nerek nie jest jeszcze wyjaśnioną ostatecznie. Najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniu obrzęków nerczycowych. Jedni przypisują w ich powstawaniu rozstrzygającą rolę hipoonkii, to znaczy obniżeniu koloidowo-osmotycznego ciśnienia osocza, zwanego inaczej ciśnieniem monkotycznym (teoria Starlinga-Schadego). Spadek tego ciśnienia zależy od zmniejszenia ilości białka w osoczu (hypoproteinaemia) i od zmiany budowy koloidowej osocza, mianowicie od wzrostu w nim ilości globulin i zmniejszenia ilości albumin z następowym zwiększeniem w osoczu wolnej wody. Według badań Jana Roguskiego w prawidłowym osoczu na ogólną średnią ilość białka wynoszącą 7,37 gro (poziomy najczęstsze 7,09-7,58 g) przypada na albuminy średnio 4,24 gro (poziomy najczęstsze 3,96-4,47 gro) a na globuliny – średnio 3,11 gro (poziomy najczęstsze 2,27-3,72 gro), tak iż globuliny stanowią tylko 42ro białka osocza. [podobne: darmowe leki dla seniorów, odruch prolaktynowy, bieganie ile razy w tygodniu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bieganie ile razy w tygodniu darmowe leki dla seniorów odruch prolaktynowy