Istnienie azocicy oraz mocznicy

Istnienie azocicy oraz mocznicy wskutek utraty chloru krwi nakazuje w każdym przypadku uzupełniać oznaczenie azotu niebiałkowego i mocznika w krwi przez oznaczenie ilościowe chloru w krwi. Całkowita krew zawiera u zdrowego człowieka średnio 300 mg70 chloru (najczęstsze poziomy 288-303 mg7o), osocze -średnio 375 mg% (poziomy najczęstsze 366-388 mg7o) i krwinki – średnio 194 mg% (poziomy najczęstsze 182-197 mg7o), tak iż współczynnik chlorowy (stosunek chloru krwinek do chloru osocza) wynosi 0,5 (Jan Roguski). Mając rozstrzygnąć, czy azocica oraz mocznica nie jest wywołana zmniejszeniem ilości chloru w krwi, wychodzę z przesłanek następujących : Obrzęki u osób, dotkniętych chorobą nerek, wyłączają azocicę z niedostatku chloru w krwi. Prawidłowe ciśnienie tętniczne oraz wysycony mocz przemawiają raczej za azocicą hipochloremiczną, natomiast nadciśnienie, bladosłomkowe zabarwienie moczu, niski jego ciężar właściwy oraz bla- dość powłok zewnętrznych, wywołana przez niedokrwistość, przemawiają za azocicą retencyjną. Wysoki poziom mocznika w krwi pomimo dość do- brego ogólnego stanu chorego jest oznaką azocicy raczej z utraty chloru krwi. Azocica w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych bywa również częściej postacią hipochloremiczną. Ostateczne rozwiązanie zagadnienia, czy azocica nie jest pochodzenia hipochloremicznego, uzyskuje się przez oznaczenie chloru w krwi całkowitej, w osoczu i w krwinkach. Ograniczanie się do oznaczenia ilości chloru tylko w krwi całkowitej lub tylko w osoczu nie wystarcza, by orzec, czy azocica zależy od utraty chloru, a to dlatego, że zmniej szenie ilości chloru w osoczu lub w krwi całkowitej może przebiegać ze zwiększeniem ilości chloru w krwinkach, a więc nie świadczy jeszcze o istnieniu niedoboru chlorowego (chloropenii). Wobec tego, że mocznik jest głównym składnikiem azotu niebiałkowego i w niewydolności wydzielniczej nerek wzrasta w krwi przeważnie już dość wcześnie, poprzestaje się w praktyce często na oznaczeniu tylko jego poziomu w surowicy krwi. U osób zdrowych poziom ten wynosi na czczo 15–40 mg%, a we wczesnych okresach niewydolności nerek waha się zwykle koło granicy prawidłowej. [patrz też: przychodnia reymonta, doxycyclinum 20, dermatolog bez skierowania]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog bez skierowania doxycyclinum 20 przychodnia reymonta