Infekcje grzybicze związane ze skażonym metyloprednizolonem w Tennessee AD 10

Glikokortykosteroidy zastawek zewnątrzoponowych mogą prowadzić do miejscowej infekcji, a patogeny grzybicze mogą atakować oponę twardą, prowadząc do zapalenia opon mózgowych, a u niektórych pacjentów do inwazji układu naczyniowego z krążeniem wstecznym, prowadząc do udaru, krwotoku lub obojga. Udar wystąpił częściej na początku wybuchu, u czterech pacjentów z udarem mózgu mniej niż 48 godzin po wystąpieniu jakichkolwiek objawów. Częstość występowania udaru zmniejszyła się, ponieważ testy diagnostyczne stały się bardziej rozpowszechnione i agresywne, a pacjenci zostali zidentyfikowani wcześniej na etapie klinicznym; udar nie pojawił się u żadnego z pacjentów w tym doniesieniu, w którym dawki terapeutyczne leków przeciwgrzybiczych zostały wprowadzone w ciągu 48 godzin po pierwszej prezentacji. W tej serii śmiertelność związana z nieleczonym zapaleniem opon mózgowych A. fumigatus i E. rostratum była bardzo wysoka; wszystkie osiem zgonów w naszej serii wystąpiło u osób, które otrzymały opóźnione, minimalne lub brak leczenia. Stwierdziliśmy, że początkowe objawy są często łagodne i niespecyficzne i często trudne do odróżnienia od przewlekłych objawów, którym pierwotnie podano zastrzyk nadtwardówkowy lub przykręgosłupowy. Nakłucie lędźwiowe wykonywane natychmiast po pierwszym podejrzeniu choroby klinicznej umożliwiło wczesne wykrycie zakażenia i szybkie rozpoczęcie leczenia.
Gatunki Exserohilum to grzyby środowiskowe, które występują powszechnie w trawie i glebie, ale rzadko zostały zidentyfikowane jako patogeny ludzkie10-13. Mimo braku pewności co do właściwego leczenia zakażeń exserohilum, CDC opracowało 12,19 zaleceń terapeutycznych w odpowiedzi na ten problem. wybuch. Te zalecenia obejmują leczenie worykonazolem (w początkowej dawce 6 mg na kilogram masy ciała co 12 godzin). Dodatek liposomalnej amfoterycyny B można rozważyć u pacjentów z ciężką chorobą lub u których choroba ulega pogorszeniu lub nie ustępuje po zastosowaniu worykonazolu w monoterapii.14,20 Worykonazol może powodować istotne działania niepożądane, w tym działanie hepatotoksyczne, wysypkę, toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, w tym: zaburzenia widzenia i halucynacje, wydłużenie skorygowanego odstępu QT i interakcje leków.21-24 Stężenie worykonazolu w surowicy można ocenić już w piątym dniu leczenia, z sugerowanym zakresem terapeutycznym 2 do 5 .g na mililitr.14. liposomalnej amfoterycyny B wiązało się ze zmniejszeniem czynności nerek i wczesnym zaprzestaniem leczenia u wszystkich poza jednym pacjentem z tej serii. Potrzebne są dodatkowe badania, aby ocenić najlepsze możliwe leczenie.
Istnieje kilka ograniczeń tego dochodzenia. Po pierwsze, patogen potwierdzono laboratoryjnie tylko u 22 pacjentów w czasie analizy
[patrz też: dermatolog bez skierowania, nfz szczecin sanatorium kolejka, wojewodzki osrodek medycyny pracy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog bez skierowania nfz szczecin sanatorium kolejka wojewodzki osrodek medycyny pracy