Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 5

Czułość cyfrowego testu PCR umożliwiła wykrycie zmutowanej frakcji allelu 0,1% lub więcej (jedna zmutowana cząsteczka na tle 1000 cząsteczek typu dzikiego). (17) Wykryto krążące DNA guza w 18 z 19 kobiet i w 80 z 97 próbek osocza (82%) analizowano. Jako wysokowydajna alternatywa do cyfrowego testu PCR, pozostałe 44 próbki osocza od pozostałych 11 pacjentów analizowano przy użyciu sekwencjonowania głębokiego oznaczonego amplikonu. 22 Czułość oznaczonego głębokiego sekwencjonowania za pomocą amplikonu umożliwiła wykrycie zmutowanej allelu frakcja 0,14% lub więcej z marginesem zaufania 0,95.22 Stosując to podejście, zidentyfikowano krążący DNA nowotworowy u wszystkich 11 pacjentów i w 35 z 44 próbek osocza (80%) poddanych analizie.
W podgrupie próbek osocza, w których analizowano DNA z krążącego guza za pomocą obu technik, oznaczenie ilościowe zmutowanej allelu za pomocą oznaczonego amplikonem głębokiego sekwencjonowania lub cyfrowego testu PCR wykazało doskonałą zgodność (ryc. S3 w dodatkowym dodatku) .22 Wzięte razem, krążące DNA nowotworu wykryto u 29 z 30 kobiet (97%) i 115 z 141 próbek osocza (82%). Mediana liczby krążących DNA nowotworowych we wszystkich próbkach wynosiła 150 kopii amplifikowanych na mililitr plazmy (zakres międzykwartylowy, 9 do 720) (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Mediana zmutowanej frakcji alleli wynosiła 4% (zakres międzykwartylowy, do 14). pacjent, u którego nie wykryto krążącego DNA nowotworu (pacjent 12), miał małe obciążenie związane z chorobą przerzutową (małogabarytowa śródpiersia) i brak dowodów postępu choroby podczas badania. Ogólnie, poziomy całkowitego DNA osocza mierzono równolegle i miały one ograniczoną zawartość informacyjną (fig. S4 w dodatkowym dodatku).
Jednoczesne monitorowanie wielu somatycznych zmian genomowych w osoczu
Rysunek 2. Rysunek 2. Monitorowanie mutacji w wielu punktach i wariantach strukturalnych w krążącym DNA. Panele A, B i C pokazują poziom DNA krążącego nowotworu (ctDNA) w osoczu dla trzech pacjentów (po jednym na panel), oznaczanych ilościowo równolegle za pomocą testu cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w wielu punktach czasowych. W panelach B, C i D, zastosowanie terapii endokrynologicznej lub cytotoksycznej jest wskazywane przez kolorowe cieniowanie, a status choroby w różnym czasie (potwierdzony na tomografii komputerowej) jest pokazany. Panel A pokazuje trzy warianty strukturalne (delecje) i mutację punktową w PIK3CA. Trzy delecje pojawiły się przy ustawieniu złożonego przegrupowania związanego z amplifikacją. Panel B pokazuje mutacje w sześciu punktach, z których wszystkie wykazują podobne dynamiczne wzory. Panel C pokazuje mutacje punktowe w PIK3CA i TP53; mutacja TP53 była dominująca w krążeniu w porównaniu z mutacją PIK3CA
[przypisy: supradent, skrzep po wyrwaniu zęba, luxmed poniatowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Analiza krążącego DNA guza w celu monitorowania przerzutowego raka piersi AD 5”

 1. Swampmasher says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

 2. Iwo says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Dobry dentysta Kraków[...]

 3. Suicide Jockey says:

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 4. Henryk says:

  [..] Cytowany fragment: badania psychologiczne[...]

 5. Rozalia says:

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

Powiązane tematy z artykułem: luxmed poniatowa skrzep po wyrwaniu zęba supradent